Navigation Content

Dragon voor het onderwijs

Spraakherkenningssoftware helpt alle studenten hun volledige potentieel te benutten

Toegankelijkheids- en productiviteitstools voor studenten en docenten

De spraakherkenningssoftware van Dragon is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs voor zowel studenten als docenten. Het is gebleken dat deze software studenten van elk niveau (zoals studenten met een lichamelijke beperking of taalgebaseerde leerproblemiek en studenten die Engels leren) kan helpen hun kernvaardigheden op het gebied van lezen en schrijven te verbeteren. Met Dragon kunnen studenten werkstukken en huiswerkopdrachten dicteren, wat driemaal sneller gaat dan typen en een nauwkeurigheid tot maar liefst 99% oplevert. Ook kunnen ze de computer en softwareprogramma's spraakgestuurd bedienen, waardoor ze in minder tijd meer dingen kunnen doen, zoals e-mails verzenden, aantekeningen maken, onderzoek doen op het internet of een presentatie voorbereiden. Dragon wordt ook veel gebruikt in bedrijfskundige opleidingen en softwarecursussen, om studenten bekend te maken met de nieuwste interfaces. Daarnaast wordt de software door veel docenten gebruikt als productiviteitstool, om te helpen bij het verwerken van de overweldigende hoeveelheid administratieve taken waar docenten mee te maken krijgen. Met al deze voordelen is het niet verwonderlijk dat Dragon op steeds meer basisscholen, middelbare scholen en in het vervolgonderwijs wordt gebruikt, en met uitstekende resultaten.

Nieuwe kansen creëren in het academisch onderwijs

  • Verbetert kernvaardigheden op het gebied van lezen en schrijven voor studenten van elk niveau
  • Helpt studenten met taalgebaseerde leerproblemen zich makkelijker schriftelijk uit te drukken
  • Biedt toegankelijkheid voor docenten en studenten met een lichamelijke beperking die moeite hebben met typen
  • Helpt mensen die Engels leren hun mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden te verbeteren
  • Bereidt studenten voor op het gebruik van nieuwe interfaces die in de zakelijke wereld van de 21ste eeuw toegepast gaan worden
  • Helpt docenten het huiswerk van studenten meer in detail te beoordelen, doordat ze hun bevindingen kunnen dicteren

Details

Voor studenten van elk niveau
Het is gebleken dat Dragon leerlingen en studenten van elk niveau kan helpen hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren. Voor het dicteren moeten ze namelijk hardop voorlezen, waardoor niet alleen hun mondelinge leesvaardigheid vooruit gaat, maar waarmee tevens hun vaardigheden op het gebied van woordherkenning, uitspraak, lezen en tekstbegrip worden verbeterd. Omdat hardop voorlezen niet zo vaak meer wordt geoefend wanneer leerlingen naar de middelbare school gaan, biedt Dragon een goede manier om leerlingen en studenten te helpen hun mondelinge leesvaardigheid op peil te houden.

Veel docenten gebruiken Dragon ook om argumentatievaardigheden te verbeteren. Studenten brainstormen over ideeën en inhoud, organiseren hun gedachten, bepalen hun doel of toon, ontwikkelen de zinsbouw en passen algemene schrijfvaardigheden toe door al sprekend (in plaats van met papier en pen of toetsenbord) een tekst op te bouwen. Voor veel studenten leidt deze methode tot betere argumentatievaardigheden, meer grammaticaal inzicht en een grotere woordenschat.

Voor studenten met een lichamelijke beperking
Studenten met een lichamelijke beperking, met name degenen die niet hun handen kunnen gebruiken om te typen, gebruiken Dragon als toegankelijkheidstool. Dragon biedt meer onafhankelijkheid, aangezien er niet meer iemand anders nodig is om te dicteren, en helpt de student bij te blijven met leeftijdsgenoten die geen beperking hebben. Dragon is tevens een ideale oplossing voor studenten met RSI-klachten (zoals carpaaltunnelsyndroom), voor wie typen pijnlijk of zelfs onmogelijk is. Bovendien kan de software worden gebruikt om RSI helpen te voorkomen.

Voor studenten met leerproblemen
Studenten met bepaalde leerproblemen, met name taalgebaseerde leerproblematiek zoals dyslexie of problemen met het kortetermijngeheugen, gebruiken Dragon als ondersteuning bij het schrijven. Met deze software hoeven ze zich namelijk niet meer zo te concentreren op de meer mechanische kanten van het schrijven (zoals spelling en zinsbouw) en wordt het dus makkelijker voor ze om hun ideeën op papier te zetten.

Voor mensen die Engels leren
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die Engels leren (ook wel ELL's of ‘emergent bilinguals’ genoemd) Dragon kunnen gebruiken om aan hun mondelinge beheersing van het Engels te werken en zo hun academische schrijfvaardigheid te verbeteren. Tevens hebben studies aangetoond dat Dragon ELL's kan helpen bij het maken van aantekeningen, parafraseren, taalbeheersing, woordbegrip en uitspraak: vaardigheden die belangrijk zijn voor academisch succes.

Voor studenten in bedrijfskundige opleidingen
Dragon wordt in het voortgezet en hoger onderwijs gebruikt voor bedrijfskundige vakken, om studenten voor te bereiden op het werken in de 21ste eeuw. Dragon is de ideale spraakinvoertechnologie voor bedrijfskundige opleidingen, omdat de software opvallend snel wordt aangeleerd, voor de meeste sprekers een zeer hoge nauwkeurigheid biedt, een bewezen productiviteitstool voor studenten is en in een groot aantal talen verkrijgbaar is.

Voor docenten
Met Dragon kunnen docenten snel en makkelijk werkstukken van studenten lezen en beoordelen. Ze kunnen meer opmerkingen en gedetailleerde aantekeningen toevoegen, omdat ze niet beperkt worden door de tijdrovende handgeschreven feedback – laat staan een slecht leesbaar handschrift. Docenten kunnen een draadloze headset gebruiken om opdrachten te beoordelen en feedback te dicteren, zodat ze niet meer zo gebonden zijn aan hun bureau en de computer. Ze kunnen gewoon rondlopen of ontspannen achteroverleunen terwijl ze hun aantekeningen en opmerkingen bij de werkstukken inspreken.

Toepassingen

LEERLINGEN EN STUDENTEN 

Werkstukken en presentaties schrijven en lay-out opmaken Dankzij de snelle en nauwkeurige dicteermogelijkheden van Dragon kunnen studenten makkelijker hun gedachten en ideeën in schriftelijke tekst omzetten, zonder dat ze zich druk hoeven te maken om spelfouten. Ook maakt Dragon het makkelijk om documenten spraakgestuurd te bewerken en de lay-out op te maken. De software bevat directe opdrachten voor het opmaken, verwijderen en kopiëren van woorden en stukken tekst. Zo kunnen studenten met één stemopdracht de betreffende tekst en de gewenste actie benoemen, zoals "Extra vet&rdquo. Het is zelfs mogelijk om een heel stuk tekst aan te wijzen door het eerste en laatste woord ervan uit te spreken. Daarnaast biedt Dragon gedetailleerde controle over de opmaak, de spatiëring en het hoofdlettergebruik van teksten die in verschillende contexten zijn geschreven.

Aantekeningen maken voor werkstukken en opdrachten
Met Dragon kunnen studenten sneller aantekeningen maken door eenvoudig tegen hun computer te praten of iets in te spreken in een door Nuance gecertificeerd draagbaar digitaal opnameapparaat en dit later op de pc te laten uitwerken. Dus nooit meer kramp in de vingers door ellenlange aantekeningen te pennen. Studenten kunnen belangrijke zaken gewoon dicteren terwijl ze artikelen op papier of online aan het lezen zijn.

Onderzoek doen op het internet  Studenten kunnen eenvoudige gesproken opdrachten gebruiken om informatie op het internet of bestanden op hun computer te zoeken. Informatie kan snel en makkelijk worden gevonden door opdrachten te geven als "Op het internet zoeken naar artikelen over de opwarming van de aarde", "Op Wikipedia zoeken naar Christiaan Huygens” of "Op eBay zoeken naar stripboeken over Batman.”

Communiceren met klasgenoten en docenten
Met Dragon kunnen studenten e-mails en chatberichten versturen om samen met anderen te werken aan groeps- of klasprojecten. Alles kan volledig spraakgestuurd. Ze kunnen hun stem gebruiken om e-mails en chatberichten te schrijven en naar klasgenoten en docenten te versturen, zodat er een levendige samenwerking ontstaat bij groepsprojecten waarin communicatie, samenwerking en het uitwisselen van informatie een belangrijke rol spelen.

DOCENTEN

Lessen en huiswerk voorbereiden
Omdat gebruikers met Dragon driemaal sneller en met een toegenomen nauwkeurigheid tot maar liefst 99% kunnen dicteren dan wanneer ze zouden typen, kunnen docenten sneller dan ooit lessen voorbereiden en readers, leeslijsten, werkbladen en dergelijke maken.

Werk van studenten beoordelen
Docenten kunnen Dragon gebruiken om gedetailleerdere feedback te geven wanneer ze het werk van studenten beoordelen: van werkstukken tot onderzoeksprojecten en proefwerken. Bovendien gaat dit met Dragon ook veel sneller en makkelijker.

E-mails verzenden en beheren
Net als andere professionals worden de meeste docenten elke dag weer bedolven onder de e-mails van collega's, de directie, ouders en studenten. Met Dragon kunnen ze volledig spraakgestuurd hun e-mailprogramma bedienen en berichten schrijven en beantwoorden, zodat ook de administratieve kanten van het werk op orde blijven.

Getuigenissen

LEERLINGEN EN STUDENTEN

David Gayes:
Ik ben tweedejaarsstudent aan de Dominican University in Californië, Verenigde Staten en ik heb spastische tetraplegische cerebrale parese. Op de middelbare school en nu tijdens mijn studie is Dragon een onmisbaar hulpmiddel waarmee ik mijn gedachten makkelijker op papier kan zetten. Ik heb Dragon NaturallySpeaking voor het eerst gebruikt op de middelbare school. Ik kan niet met de hand schrijven en wilde mijn gedachten en ideeën zelf kunnen opschrijven, zonder dat ik het altijd eerst aan iemand anders moest dicteren. Het werd me al snel duidelijk dat ik met Dragon dezelfde kansen krijg als andere leerlingen. Dankzij dit programma kan ik schrijven op een manier die goed voor mij werkt. Ik hoef niet mijn handen te gebruiken om te schrijven of te typen, maar kan alles gewoon dicteren. Hiermee heb ik een belangrijke barrière overwonnen voor mijn verdere academische studie. En als ik naar de toekomst kijk, denk ik dat Dragon NaturallySpeaking ook in mijn latere loopbaan onmisbaar zal zijn.

Een ouder:
Voor onze zoon van 12 was school echt een nachtmerrie. Hij heeft Asperger waardoor hij het werk saai vindt, dyslexie waardoor het frustrerend voor hem is, en dysgrafie waardoor met de hand schrijven bijzonder lastig en vermoeiend voor hem is. Het was voor hem elke dag weer een hele strijd om naar school te gaan, totdat hij met Dragon in aanraking kwam. Hij moest wel even oefenen en het was dan ook frustrerend voor hem als het programma niet precies begreep wat hij wilde. Soms kon ik zelfs horen dat hij echt tegen de software tekeer ging als hij fouten maakte. Maar al snel ging het een stuk beter. Hij speelde graag met het programma en probeerde Dragon met geluidseffecten om de tuin te leiden. We zijn inmiddels vier jaar verder en Alex is nog steeds even enthousiast over Dragon. Met behulp van Dragon kan nu prachtige fantasievolle verhalen schrijven en op de middelbare school aan projecten werken. Hij gebruikt Dragon nu heel vaak en doordat hij hardop spreekt, kan hij zijn ideeën steeds beter uitdrukken. Je kunt goed zien hoe de echte Alex naar voren komt. Wij zijn dan ook heel blij met Dragon.

Een ouder:
Mijn kind kampt nu al acht jaar met problemen op school. Het begon op de kleuterschool en hij zit nu in groep 7. We kregen te horen dat hij geen klinkers kon herkennen en dat hij heel slecht was in lezen. We hebben alles geprobeerd om erachter te komen waar het probleem lag en hulp voor hem te krijgen. Ik ben direct aan de slag gegaan om een individueel onderwijsprogramma voor hem te regelen, zodat hij in de klas meer ondersteuning kreeg. Dankzij Dragon krijgt hij nu uitstekende beoordelingen en haalt hij achten en negens in plaats van zesjes. We zijn niet alleen heel blij voor hem, maar zijn zelfvertrouwen is ook echt toegenomen. Dit programma is dan ook elke cent waard geweest. We zijn heel enthousiast over de software en nu praat hij zelfs over studeren, terwijl hij dat vroeger nooit wilde omdat hij school zo vervelend vond dat hij dacht dat studeren niets voor hem zou zijn. Dit programma heeft het leven van mijn kind enorm verbeterd. Als ik hem nu over studeren hoor praten doordat Dragon hem daarbij kan helpen, dan kun je dit met recht een succesverhaal noemen!

Michael Campisi:
Ik ben 16 en ben met 26 weken te vroeg geboren. Ik heb er dan ook veel medische problemen aan overgehouden. Ik heb cerebrale parese en hydrocefalus, waardoor ik altijd veel moeite heb gehad op school. Ik kan niet lang achter elkaar omlaag kijken en ben snel moe. Sommige dingen op school, zoals schrijven, kan ik dus niet. Ik had altijd veel meer in mijn hoofd dan ik op papier kon zetten. School werd steeds lastiger en zes jaar geleden kreeg ik iemand die mij hielp bij het schrijven van aantekeningen, projecten, huiswerk, proefwerken en allerlei dagelijkse activiteiten. Dit heeft jarenlang heel goed gewerkt. Maar nu ik zestien ben en volgend jaar naar de bovenbouw van de middelbare school ga, wil ik meer zelfstandigheid. Voor mijn sociale leven werd het lastig dat ik altijd mijn assistent om me heen heb. Andere kinderen gingen me ermee pesten. Vorig jaar hoorde ik over een programma dat me kon helpen doordat al het typewerk voor mij wordt gedaan op basis van spraakherkenning. Dit was Dragon Naturally Speaking. Afgelopen zomer heb ik een evaluatieversie van Dragon geprobeerd en vanaf het moment dat ik met het programma ging werken voelde het alsof het speciaal ontwikkeld was voor mijn situatie. Het was echt een geschenk uit de hemel. Mijn school ging ermee akkoord en zorgde ervoor dat ik het programma gedurende mijn schoolperiode kan gebruiken. Hoewel ik mijn persoonlijke assistent altijd dankbaar zal zijn, ben ik heel blij dat ik nu naar de bovenbouw kan gaan met het belangrijkste wat er is: onafhankelijkheid. Ik ben superblij met de software van Nuance, omdat mijn leven hierdoor volledig veranderd is.

Voor docenten

Amy Hale:
"Dragon NaturallySpeaking heeft absoluut mijn leven veranderd. Ik ben wat je zou kunnen noemen een cyberprofessor: ik geef online les in de geesteswetenschappen en antropologie aan studenten over de hele wereld. Om op deze manier mijn brood te verdienen moet ik veel colleges geven. Doordat ik aan zulke grote aantallen studenten lesgeef, moet ik veel e-mails lezen, veel werkstukken beoordelen en elke week veel discussies online leiden. Als mijn collega's die gewoon in de collegezaal lesgeven vragen wat mijn geheim is, vertel ik ze dat ik het zonder Dragon NaturallySpeaking niet voor elkaar zou krijgen. Met Dragon kan ik mijn studenten op een efficiënte manier de aandacht en feedback geven waar ze recht op hebben. De software werkt met al mijn LMS-systemen en ik kan ook heel gemakkelijk op het internet surfen.”

Andrea Feidi:
"Ik kom uit Italië en nadat ik aan de universiteit van Florence mijn bachelor had gehaald, ging ik trouwen en ben ik eerst naar Canada en daarna naar Amerika verhuisd. Daar kreeg ik een baan aangeboden om les te geven in Italiaanse taal en cultuur aan de universiteit van Stony Brook. Elk semester geef ik cursussen Italiaans aan onze studenten die Italiaans als hoofdrichting volgen (en meestal na hun studie Italiaanse les gaan geven op een middelbare school). Ook geef ik cursussen in het Engels, zoals een cursus over de Italiaanse beschaving vanaf de stichting van Rome tot aan de Renaissance, waarvoor zich elk voorjaar meer dan 200 studenten inschrijven. Hoewel Engels niet mijn moedertaal is en ik nog steeds een duidelijk accent heb, is Dragon de afgelopen jaren steeds beter geworden en kan het programma worden getraind om mijn niet-zo-perfecte uitspraak van het Engels te herkennen. Daardoor kan ik Dragon dagelijks enkele uren gebruiken, soms zelfs tijdens college. Elk semester moet ik zo'n duizend e-mails versturen, zowel in het Italiaans als in het Engels. Gelukkig kan ik al deze mailtjes comfortabel op mijn computer dicteren. .... Naar mijn mening is dit dan ook een optimale werkmethode voor docenten in de geesteswetenschappen, die immers de hele dag door met taal bezig zijn.”

Jay:
"Ik werk sinds een paar jaar parttime als docent aan de George Mason University in Virginia, Verenigde Staten. Onlangs heb ik een baan gekregen aan de universiteit van Phoenix en ben ik overgestapt van lesgeven in de collegezaal op de onlinecommunity. Een van de grootste verschillen van online lesgeven is dat alle interactie online plaatsvindt, waardoor uitgebreide feedback belangrijk is. Ik was geïntrigeerd door de mogelijkheid om feedback op werkstukken en essays van studenten te kunnen geven terwijl ik tegen de computer praat. Ik gebruik het programma nu een maand of zes en ik heb alleen nog maar positieve reacties gehad. Hoewel je altijd even aan nieuwe software moet wennen, was het met Dragon helemaal niet zo lastig als ik van tevoren dacht. Nu heb ik dus de ruimte om diepgaande, gedetailleerde antwoorden te geven aan studenten op een manier die voorheen niet mogelijk was. Dit heeft niet alleen voor mij merkbare voordelen opgeleverd, maar vooral ook voor mijn studenten. Ik kan uitgebreid ingaan op de dingen die ze goed hebben gedaan én op punten die nog verbeterd moeten worden. Dragon is dan ook echt een geweldig programma waardoor de kwaliteit van mijn lessen veel beter is geworden.”

Jerry Kaber:
"Ik gebruik Dragon om werkstukken van studenten te corrigeren. Met deze software kan ik op een comfortabele en makkelijke manier snel correcties aanbrengen en de student tips geven hoe ze de tekst beter kunnen maken. Studenten lijken het gevoel te hebben dat ik echt met ze praat, in plaats van beknopte opmerkingen te schrijven die niet altijd even duidelijk of gedetailleerd zijn. Ik kan nu heel makkelijk dieper op de zaken ingaan. Bij het nakijken van werkstukken geef je normaal gesproken slechts beknopte aanwijzingen, maar met Dragon is het heel makkelijk om complexe concepten uit te leggen en op problemen in te gaan. Als je tegelijkertijd de Microsoft-functie gebruikt om wijzigingen bij te houden, wordt de gedicteerde tekst in een andere kleur naar keuze weergegeven. Ik heb veel faculteiten aangeraden de software te gaan gebruiken, vooral faculteiten waar onderzoek wordt gedaan en boeken worden geschreven.”

Katherine Kantardjieff:
"Ik ben faculteitscoördinator Academische Technologie aan de Fullerton University in Californië, Verenigde Staten en heb ervoor gezorgd dat we hier nu webconferentieprogramma's gebruiken om voor verschillende cursussen (waaronder scheikunde) omgevingen voor synchroon leren en blended learning aan te kunnen bieden. Omdat we tevens creatieve manieren zochten om het gebruik van nieuwe technologieën aan de faculteit te stimuleren en we er daarbij voor moeten zorgen dat deze technologieën makkelijk aan te leren zijn zodat onze cursussites en -materialen aan de wettelijke toegankelijkheidsvereisten voldoen, heb ik verschillende combinaties van programma's onderzocht. Onze faculteit heeft een licentie voor iLinc, wat op veel faculteiten wordt gebruikt. Ik las over Dragon, kocht het programma en ben gaan onderzoeken hoe de software in combinatie met iLinc kan worden gebruikt. Hieruit is een ideale oplossing ontstaan waarmee we een synchrone cursusomgeving hebben kunnen ontwikkelen die volledig voldoet aan de ADA-vereisten. Studenten kunnen mijn presentatie zien en mijn stem horen, en Dragon geeft vervolgens in een chatvenster een volledige transcriptie van alles wat ik heb gezegd. Ik kan de hele sessie opnemen en de tekst in het chatvenster kan daarna worden bewerkt om interpunctie, sporadische typefoutjes of vreemde wetenschappelijke termen of symbolen aan te passen.”

Leo Benoit:
"Ik werk bij een centrum voor ondersteunende technologie in New Hampshire, Verenigde Staten en ik geef al jarenlang les aan docenten zodat zij studenten met leerproblemen, werknemers met een lichamelijke beperkingen en mensen die de software in hun vrije tijd gebruiken, kunnen helpen. Dankzij [Dragon] kan ik op een slimmere manier schrijven dan voorheen. Dat is niet omdat mijn woordenschat vroeger te beperkt was, maar omdat ik niet zo goed was in het spellen van woorden die mijn teksten net even wat meer cachet konden geven. Daarom gebruikte ik altijd kortere woorden, zoals ‘groot’ in plaats van ‘omvangrijk’ of ‘leuk’ in plaats van ‘aangenaam’. Deze software heeft niet alleen mij maar ook veel andere mensen geholpen hun doelen te bereiken. Ik weet dat omdat ik als medewerker ondersteunende technologie ook andere mensen in contact heb gebracht met Dragon NaturallySpeaking, mensen die ondersteunende technologie nodig hadden om met hun
computer te kunnen werken.”

Een onlinedocent:
"Ik hoorde een paar jaar geleden via een collega over Dragon NaturallySpeaking. Ik was altijd verrast hoe snel zij een werkstuk beoordeeld had of een vraag van een student via de e-mail of chat beantwoord had. Daarom wilde ik het zelf ook eens gaan proberen. Ik merk dat ik door het gebruik van spraakherkenningssoftware veel uitgebreidere feedback aan studenten kan geven, mijn bijdragen aan onlinediscussies gedetailleerder zijn en ik sneller e-mails beantwoord. Voordat ik deze software ging gebruiken, probeerde ik als ik werkstukken moest nakijken altijd het aantal opmerkingen beperkt te houden. Na een stuk of vijftig werkstukken kreeg ik namelijk kramp in mijn vingers en kon ik niet veel meer opschrijven dan louter wat het specifieke probleem was. Nu met Dragon kan ik feedback geven die echt op de student is afgestemd, zonder dat het me meer tijd kost.”

Richard Belcastro:
"Ik geef les aan een community college bij mij in de buurt. Ik krijg elke week honderden e-mails over opdrachten, huiswerk en wat er in de klas is besproken, die snel beantwoord moeten worden. Dankzij Dragon kan ik dit belangrijke onderdeel van mijn werk op een bijzonder efficiënte manier afhandelen. Ik kan heel snel mijn e-mails afhandelen zonder dat ik het toetsenbord ook maar met een vinger hoef aan te raken. Tegelijkertijd kan ik andere dingen doen. Daarnaast gebruik ik Dragon om het lesmateriaal voor projecten en hand-outs te maken, af te drukken en aan te passen.”

Tpapich:
"Ik geef voor een plaatselijke universiteit online les aan studenten over de hele wereld. Momenteel heb ik 15 studenten. Als onderdeel van de cursus is er een discussiesite waar de studenten antwoorden op mijn vragen geven en op andere studenten reageren. Vroeger was ik wel twee uur per dag bezig om alle reacties bij te houden en antwoord te geven op bijdragen van individuele studenten. Met Dragon kost het me nu nog geen twintig minuten per dag en zijn mijn antwoorden bovendien gedetailleerder, zodat de studenten de les ook beter begrijpen.”

Prijzen

PRIJZEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR INDIVIDUELE LICENTIES EN BEDRIJFSLICENTIES

Dragon is onderdeel van diverse productversies met functies die op de behoeften van de gebruiker zijn afgestemd. Voor individuele gebruikers is Dragon Premium voor het onderwijs beschikbaar (meer informatie). Daarnaast biedt Nuance bedrijfslicenties voor het onderwijs met korting aan. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen niet alleen profiteren van de geavanceerde functies van Dragon NaturallySpeaking Professional maar ook van de voordelen van een bedrijfsimplementatie.

Dragon NaturallySpeaking Professional biedt onder andere de volgende voordelen:

Training- en toegankelijkheidfuncties

  • Complexe of steeds terugkerende taken automatiseren met spraakopdrachten: Dankzij de eenvoudige spraakopdrachten is gebruik van de muis en het toetsenbord nauwelijks meer nodig. Studenten en/of docenten kunnen dagelijkse taken op de computer automatiseren door krachtige spraakopdrachten te maken of te importeren (met of zonder scripts in VBA-stijl).

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

  • Profielbeheer op bedrijfsniveau: Dankzij deze geavanceerde functie kan een student of docent met behulp van één enkel gebruikers-/stemprofiel op meerdere werkstations aan de slag.
  • Geavanceerde beveiligingsfuncties voor ondernemingen
  • Beheerfuncties via het netwerk: De beheerfuncties maken bedrijfsbrede installatie eenvoudig en ondersteunen centraal beheer van stemprofielen, aangepaste woordenlijsten en meerdere installaties. In Dragon Professional is het ook mogelijk om tijdens de installatie standaardopties te definiëren die op elk nieuw profiel moeten worden toegepast.

Onderwijs Valideren

Belangrijke mededeling voor de koper.

Dit product is uitsluitend voor onderwijsdoeleinden bestemd. U kunt het product alleen installeren als u bewijzen kunt voorleggen dat u bent verbonden aan /ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Ga naar http://netherlands.nuance.com/educationvalidation voor meer informatie.

Technische ondersteuning
Voor klanten
Een student in ons zomerprogramma had problemen met schrijven. Hij probeerde zijn gedachten zo snel mogelijk op papier te krijgen en sloeg woorden over die hij niet kon spellen... Nadat deze student ongeveer vijf kwartier met Dragon had geoefend, schreef hij in één avond een uitstekend werkstuk. 
-Kathy Burris
Coördinator en docent ondersteunende technologie
Landmark College
   Nederland & België
Dragon-oplossingen voor het onderwijs

Choose your country.