Nuance - De toonaangevende leverancier van beeld-, spraak- en taaltoepassingen BelgiŽ/Nederland

Privacyverklaring

Bedrijfsbeleid
Juridische informatie
Privacyverklaring
 
Privacyverklaring

Nuance, Inc. ("Nuance") streeft ernaar om uw online ervaringen zo interessant en plezierig mogelijk te maken. Wij waarderen het dat u onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat u bij ons te gast bent en als zodanig moet worden behandeld. Om dit te garanderen, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven.

Gebruik van persoonlijke informatie

Informatie die u verzendt via de websites van Nuance, Inc. blijft strikt vertrouwelijk. Er zal nooit gebruik worden gemaakt van uw persoonlijke gegevens als u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Dit wordt als volgt gewaarborgd. Formulieren op onze websites waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geeft u op of u in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen. Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten enzovoort, bevatten deze optie niet, maar worden nooit gebruikt voor het verzenden van informatie. U kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. Als u aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen, vindt u in elk bericht instructies over de manier waarop u uit de mailinglist kunt worden verwijderd zodra u dat wilt.

De enige informatie die wij automatisch verzamelen, is informatie die gerelateerd is aan het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan onze website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd. De informatie in deze logbestanden helpt ons om de inhoud van de site te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Gebruik van cookies

Sommige van onze pagina's maken gebruik van een functie van uw browser, een zogenaamde "cookie". Cookies kunnen op zich geen persoonlijke informatie van u doorgeven. Via een cookie wordt uw computer - dus niet u zelf - automatisch geÔdentificeerd bij onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u dit uitdrukkelijk opgeeft, weet Nuance niet wie u bent, zelfs niet wanneer we een cookie aan uw computer toewijzen. Bovendien kunnen de websites van Nuance uitsluitend cookies lezen die door websites van Nuance zijn gemaakt.

Met behulp van een cookie kunnen wij onze site voor u aanpassen en zorgen dat u precies die informatie ziet die is afgestemd op uw behoeften en wensen. Als u bijvoorbeeld een product online registreert, wordt er een cookie naar uw computer geschreven zodat u in de toekomst geen productinformatie meer hoeft te typen als u ondersteuning vraagt.

Het gebruik van de gegevensverzameling

Aanvullende bepalingen op het privacybeleid voor de Europese Economische Ruimte met betrekking tot gegevensverzameling in Dragon NaturallySpeaking-producten

Met behulp van de functie Gegevensverzameling wil Nuance spraakgegevens verzamelen om de nauwkeurigheid van dit product en toekomstige producten en services te verbeteren. Hiermee kunnen we onze software en andere producten verbeteren op basis van de taal die gebruikt wordt door u en/of uw collega's. Met 'Spraakgegevens' bedoelen we audiobestanden, bijbehorende uitgeschreven versies of logboeken die ingevolge hiervan door u geleverd worden, of gegenereerd worden in verband met het product of de service.

We zullen de Spraakgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan welke uiteengezet zijn in deze aanvullende bepalingen.

We zullen Spraakgegevens alleen namens u (of uit naam van uw organisatie) verzamelen, en deze samenvoegen met herkenningsgegevens die verzameld zijn van andere gebruikers of gezondheidsprofessionals (in het geval van Dragon Medical of andere producten of services voor gezondheidsprofessionals of -organisaties) met behulp van Gegevensverzameling.

We zullen de spraakgegevens niet opslaan onder uw naam, de naam van uw organisatie, de praktijk of het ziekenhuis (in het geval van Dragon Medical of andere producten of services voor gezondheidsprofessionals of -organisaties) of de naam van de gebruiker, ook al bevat de database een zoekfunctie waarmee op dergelijke zoektermen in de database kan worden gezocht.

Wij, of derden die in oprdacht van Nuance handelen, gebruiken de Spraakgegevens voor onderzoek om de nauwkeurigheid van dit product en toekomstige producten en services uit te breiden en te verbeteren. Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens persoonlijke en medische informatie over patiŽnten kunnen bevatten, alsmede uw professionele mening met betrekking tot deze patiŽnten (in het geval van Dragon Medical of andere producten of services voor gezondheidsprofessionals of -organisaties).

De enigen die toegang tot deze gegevens hebben, zijn onze werknemers, onderzoekspartners, geautoriseerde tussenpersonen, onderaannemers,....enkel voor zover er in hun hoofde een noodzaak van kennisneming bestaat; voorgenoemde personen zijn allen aan geheimhoudingsverplichtingen gebonden om gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

Nuance zal de persoonlijke gegevens overdragen naar de locaties voor gegevensverzameling. Deze bevinden zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Nuance zal er echter voor zorgen dat een dergelijke overdracht zal plaatsvinden conform de richtlijn voor gegevensbescherming van de Europese Unie.

Onze beleidsregels en praktijken evenals, indien van toepassing, onze contractuele verbintenis ten aanzien van uw organisatie verplichten ons ertoe dat we gepaste, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen niet-geautoriseerde of onwettige verwerking van persoonlijke gegevens die u aan ons bezorgd hebt, alsmede tegen onbedoeld verlies van of schade aan die persoonlijke gegevens.

In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende bepalingen en het privacybeleid op www.nuance.com/company/privacy zullen deze aanvullende bepalingen voorrang hebben op het privacybeleid voor de Europese Economische Ruimte met betrekking tot gegevensverzameling in Dragon NaturallySpeaking-producten.

Vragen of opmerkingen

Nuance Inc. weet dat privacy van groot belang is voor u. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen via privacy@nuance.com. Omdat technologieŽn op het internet in hoog tempo veranderen, behoudt Nuance zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Meer juridische informatie vindt u in de Gebruiksvoorwaarden van Nuance.

© 2012 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden.