Nuance - De toonaangevende leverancier van beeld-, spraak- en taaltoepassingen BelgiŽ/Nederland

Juridische informatie

Bedrijfsbeleid
Juridische informatie
Privacyverklaring
 
Juridische informatie

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare programmatuur

De materialen op de World Wide Web-servers (de "Site") van Nuance, Inc. worden aangeboden als service aan de klant en dienen uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze Site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze Site niet gebruiken en geen materialen downloaden.

Niets hierin mag worden geÔnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Nuance of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geÔnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Nuance-copyright.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Documenten die door Nuance worden gepubliceerd op de World Wide Web-servers van Nuance worden verstrekt "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF TEGEN INBREUK. Nuance kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het VERTROUWEN op de verstrekte INFORMATIE, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Al het mogelijke is gedaan om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. Toch aanvaardt Nuance geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Productinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze publicaties. Nuance mag te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze publicatie beschreven zijn. Vermelding van producten of diensten van andere leveranciers dan Nuance dient uitsluitend ter informatie en kan niet worden beschouwd als steunbetuiging of aanbeveling.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn ("Communicatie"). Nuance heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Nuance en de vertegenwoordigers van Nuance hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiŽren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciŽle en niet-commerciŽle doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Nuance heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de Site waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Nuance aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacybeleid

Informatie die aan Nuance wordt verzonden via formulieren op de World Wide Web-servers, valt onder de bepalingen van het Privacybeleid van Nuance.

Koppelingen naar websites van derden

Websites waarmee Nuance een koppeling heeft, vallen niet onder verantwoordelijkheid van Nuance en Nuance is niet aansprakelijk voor de inhoud van gekoppelde sites of koppelingen in een gekoppelde site. Nuance behoudt zich te allen tijde het recht voor om een koppeling of koppelingsprogramma te verwijderen. Nuance betuigt geen steun aan bedrijven of producten waarmee een koppeling bestaat, en behoudt zich het recht voor om dit te vermelden op de webpagina's. Als u besluit naar sites van derden te gaan die een koppeling met deze Site hebben, is dit geheel op eigen risico.

Handelsmerken

Alle producten en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Producten en diensten kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke Nuance-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Kennisgeving betreffende het copyright

Copyright© 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden

© 2012 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden.