Navigation Content

Nuance Vocalizer Studio

 

Praktische hulpmiddelen waarmee u haarfijne controle hebt over uw tekst-naar-spraak audio-output

Nuance Vocalizer Studio is een suite van gebruiksvriendelijke grafische hulpmiddelen waarmee u haarfijne controle hebt over uw tekst-naar-spraak (TTS, text-to-speech) audio-output. Met Vocalizer Studio benut u de mogelijkheid van Vocalizer optimaal om meer soorten oproepen te automatiseren, de bellerervaring te verbeteren en implementatie- en bedrijfskosten te verlagen.

U kunt de output van Vocalizer met Evaluator bewaken en evalueren en tekstverwerking en uitspraking met User Dictionary Editor aanpassen. U kunt zelfs de spraakoutput afstemmen door intonatie en expressiviteit met PromptSculptor aan te passen. Met Nuance Vocalizer Studio weet u zeker dat uw luisteraars begrijpen wat u tegen ze zegt.
 

Vocalizer Evaluator
Als u tekst-naar-spraak gebruikt, moet u mogelijk bepalen of de woorden en zinnen die u vaker zult gebruiken nog verder moeten worden afgestemd. Met Vocalizer Evaluator kunt u tekst invoeren en horen hoe Vocalizer 5 klinkt in de taal en stem die u hebt gekozen.

NVS-evaluator


User Dictionary Editor
Andere leveranciers van tekst-naar-spraakfuncties kunnen een encyclopedische kennis vereisen van een eigen lexicon om te wijzigen hoe woorden worden uitgesproken. Met dit hulpmiddel kunt u gemakkelijk en intuïtief alternatieve uitspraken voor woorden creëren. Op deze manier zullen uw gespecialiseerde termen, afkortingen, acroniemen en zelfs regionale uitspraakverschillen correct worden uitgesproken.

NVS-dictionary-editor


PromptSculptor
Met dit hulpmiddel kunt u spraakoutput afstemmen met de exacte intonatie, expressiviteit en stemming die u nodig hebt. U kunt er ook voor zorgen dat overgangen van door de computer gegenereerde en opgenomen audio naadloos worden gecombineerd tot één prompt. PromptSculptor is voor Vocalizer als een stemcoach voor een stemtalent.

NVS-PromptSculptor

Contentdownloads
Contact

Hebt u nog vragen? Wilt u meer informatie?

Contact

   Nederland & België
Vocalizer Studio

Choose your country.