Navigation Content

S.P.I.D.&-handel;

Speaker Identification and Detection

Toezicht houden op communicatie en verdachten opsporen via een geavanceerd systeem voor 'voice mining' en sprekersidentificatie.

 

Inlichtingen- en politieorganisaties hebben de beste technologieën nodig om de misdaad te kunnen bestrijden en blijven geavanceerde technologieën integreren als onderdeel van een algemene inspanning om de nationale veiligheid te verbeteren. Beide sectoren vertrouwen op uitgebreide middelen om verdachten te volgen en aan te houden, maar om dit te kunnen doen, moeten ze relevante informatie uit algemene communicatienetwerken en inlichtingenbronnen effectief combineren, zodat ze het juiste spoor volgen.

Nuance S.P.I.D. (Speaker Identification and Detection) is een uitgebreid audioverwerkingssysteem dat op basis van de stem van een verdachte een zeer groot aantal getapte telefoongesprekken doelgericht kan doorzoeken, ongeacht de inhoud van het gesprek of de communicatiemethode. S.P.I.D. verbindt politieorganisaties en inlichtingendiensten met relevante oproepen die de stem van een verdachte bevatten. Het systeem gebruikt een unieke biometrieanalyse die relevante audiosegmenten van een oproep koppelt aan een opgeslagen spraakafdruk. S.P.I.D. biedt een open architectuur en flexibele interfaces (via een webservice) die eenvoudige integratie met elk wettig onderscheppingssysteem en bewakingscentrum mogelijk maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met salesvoicebiometrics@nuance.com.

Functies en voordelen

Functies

 • Onafhankelijk van inhoud, taal en accent
 • Bewaking van oproepen met één spreker/meerdere sprekers
 • Geavanceerde nauwkeurigheid
 • Eenvoudige integratie met elk bewakingscentrum
   

Voordelen

 • Verbeterde operationele efficiëntie
 • Uitgebreide wereldwijde dekking van getapte telefoongesprekken
 • Directe, automatische sprekerdetectie
 • Verbeterde bescherming van privacy (focus alleen op relevante verdachte oproepen)

Toepassingen en markten

Toepassingen

Voice Mining
S.P.I.D. kan worden gebruikt om een reeks onderschepte oproepen te prioriteren op basis van de waarschijnlijkheid dat een verdachte aan het gesprek deelneemt. Voicemining-functies houden effectief toezicht op de communicatie van een verdachte en filteren alle irrelevante oproepen, zodat alleen de oproepen met hoge zekerheidsscores de stem van de verdachte bevatten.

Sprekeridentificatie
Wanneer een inlichtingendienst een oproep onderschept met belastende informatie, vergelijkt S.P.I.D. de stem van een niet-geïdentificeerde spreker met een reeks relevante spraakafdrukken. Een zekerheidsscore wordt aan elke spraakafdruk gegeven, wat aangeeft wat de waarschijnlijkheid is dat de stem in de onderschepte oproep overeenkomt met een van de spraakafdrukken, waarbij irrelevante spraakafdrukken met lage zekerheidsscores worden gefilterd.


Markten

 • Inlichtingendiensten
 • Overheid en wethandhaving

Hoe het werkt

Hoe het werkt

Onderschepte oproepen worden verzonden naar S.P.I.D., die ze verwerkt en een score geeft op basis van de waarschijnlijkheid dat ze de stem van de verdachte bevatten.


Inschrijving

Inschrijving duurt minimaal 30 seconden netto-audio (stem van verdachte). Wanneer u stereobestanden gebruikt, kan het systeem de opgegeven kant met de stem van een verdachte uitnemen. Monobestanden kunnen handmatig worden bewerkt om de stem van de verdachte eruit te halen met geavanceerde online hulpmiddelen. Wanneer voldoende audio is verzameld, wordt de spraakafdruk gecreëerd en opgeslagen in een veilige map.
 

Verificatie

Verificatie en identificatie worden uitgevoerd door audiobestanden te vergelijken met één spraakafdruk (verificatie) of een lijst met spraakafdrukken (identificatie) om de deelnemende spreker(s) te detecteren.

Voice Biometrics Diagram -- SPID

Contact

Hebt u nog vragen? Wilt u meer informatie?

Contact

De primaire motivatie voor Bell voor het implementeren van een spraakverificatiesysteem was identiteitsdiefstal te bestrijden en privacybescherming gemakkelijker te maken voor klanten van Bell in vijf servicesegmenten (wireline, draadloos, hoge-snelheidinternet, digitale tv en VoIP).
 
-Charles Giordano, Bell Canada
   Nederland & België

Choose your country.