Navigation Content

Nuance Reporting Framework

 

Verbeter uw klantenservice door uitgebreid inzicht in uw bellerervaring

Nuance Reporting Framework is onze gestandaardiseerde oplossing voor rapportage en bedrijfsanalyse voor het genereren van rapporten die een uitgebreid overzicht van uw systeemprestaties geven. Rapporten zijn gebaseerd op gegevens die zijn opgenomen uit geregistreerde belleractiviteiten in uw zelfbedieningstoepassingen, zodat u inzicht krijgt in uw volledige bellerervaring om u te helpen beslissen welke stappen moeten worden genomen om uw klantenservcie te verbeteren.

Ons Reporting Framework bevat een hoogwaardig overzicht van veelvoorkomende rapporten, waarbij de aandacht wordt gericht op onderdelen van de bellerervaring die baat kunnen hebben bij extra afstemming. We bieden ook gefilterde, gedetailleerde rapportage om verbeteringspunten in uw gebruikersinterface te identificeren. We gebruiken vijf standaard bedrijfsrapporten om de belangrijkste overzichten te geven die uw ondernemers nodig hebben met metriek zoals oproepaantallen en insluitingspercentages. We kunnen ook aangepaste rapporten genereren op basis van uw bedrijfsbehoeften.

 

Voordelen van Nuance Reporting Framework

  • Al uw oproepgegevens met geconsolideerde rapportage refereren
  • Uw toepassing analyseren en optimaliseren met afstemmingsweergaven
  • Inzichten met bedrijfsweergaven ontvangen waarop u actie kunt ondernemen

Al uw oproepgegevens met geconsolideerde rapportage refereren
Nuance Reporting Framework combineert en slaat standaard Nuance-logboeken op van bellerinteracties en biedt beveiligde gegevenstoegang. De logboekbestandsindeling is compatibel met andere componenten van Nuance, zoals Development Framework, Design Framework, Nuance Recognizer en onze dialoogmodules. Onze optimalisatiesoftware, Nuance Tune, heeft een rechtstreekse wisselwerking met Reporting Framework.

U kunt statistieken over IVR-prestaties en bellerervaringen bekijken, waaronder:

  • Aantal oproepen
  • Insluitingspercentage
  • Afhaken, ophangen
  • Taaksuccespercentage
  • Statistieken over dialoogstatus
  • Herhaalde oproepen

Uw toepassing analyseren en optimaliseren met afstemmingsweergaven
Met deze standaard rapporten beschikken uw ontwerpers en spraakwetenschappers over alle informatie en toegang die ze nodig hebben om uw spraak- of touchtone-toepassingen te analyseren en te optimaliseren.

Inzichten met bedrijfsweergaven ontvangen waarop u actie kunt ondernemen
Onze geoptimaliseerde bedrijfsweergaven zijn standaard rapporten die inzicht verschaffen in de effectiviteit van de toepassing, de bellerervaring illustreren en u helpen beslissingen te nemen over hoe u uw systeem kunt verbeteren. Onze Business Consulting- en Professional Services-teams kunnen extra hulp verlenen bij de installatie, training en metriekdefinitie.

Werkt goed met andere rapportagesystemen
Onze goed gedefinieerde logboekindeling en databaseschema's vereenvoudigen het proces van logboekregistratie en gegevensopslag. Onze gegevensopslag is uitbreidbaar voor het toevoegen van aangepaste gegevens zonder de eerdere metriek te beïnvloeden.

Contact

Hebt u nog vragen? Wilt u meer informatie?

Contact

Met het proces van Nuance wordt elke fase voltooid en goedgekeurd voordat naar de volgende fase wordt gegaan. Het was zeer aangenaam om met een team samen te werken dat zo ervaren was en zo methodisch te werk ging, en zich aan ons strikte schema van 7 weken heeft gehouden. 
-Vicepresident van klantenservice, grote ziektekostenverzekeraar
   Nederland & België
Rapportagekader

Choose your country.