• Contact opnemen
 • Ondersteuning
 • Webwinkel

Grip krijgen op vertrouwelijke medische gegevens

Met Nuance kunnen instellingen in de gezondheidszorg digitale en documentworkflows stroomlijnen. U heeft alle controlemiddelen in huis om na te gaan of medische documenten aan de nalevingsvereisten voldoen terwijl u ook nog eens goedkoper en efficiënter kunt werken.

Papierloos werken – zonder een centje pijn

Veel ziekenhuizen en klinieken hebben het over 'papierloos werken'. Zelfs bij instellingen die al grote stappen hebben gemaakt bij het invoeren van dit soort technologie, worden dagelijks nog steeds grote aantallen documenten verwerkt en afgedrukt. Deze enorme hoeveelheid papier is lastig bij te houden en het beheer ervan kost veel geld. Bovendien vormt het een ernstig risico voor de naleving van de wet- en regelgeving voor documenten. Met de documentoplossingen van Nuance voor de gezondheidszorg krijgt u grip op workflows en verloopt het uitwisselen van patiëntengegevens veel veiliger. De efficiëntie neemt toe, de kosten dalen en uw team kan zorgeloos werken.

 
De documentoplossingen van Nuance voor de gezondheidszorg helpen uw organisatie bij de beveiliging van medische gegevens.

Scannen
en afdrukken

Binnenkomende medische gegevens ontvangen:
 • Inschrijvings- en registratieformulieren
 • Patiëntenformulieren en verwijsbriefjes
 • Interne documentaanvragen

Beheren

Documenten met medische gegevens verwerken:
 • Zoals laboratoriumresultaten, afbeeldingen en röntgenfoto's
 • Voor verzekeringsclaims en verwijsbriefjes
 • Voor het elektronische patiëntendossier

Beveiligen

Medische gegevens beveiligen:
 • Gegevens coderen
 • Slimme (mobiele) apparaten beveiligen
 • Werkstations (MFP's) beveiligen
 • Gebruikersverificatie
 • Toegang tot en gebruik van MFP's beperken

Afleveren

Documenten met medische gegevens veilig delen of afdrukken, zoals:
 • Ontslaginstructies voor patiënten
 • Onderzoeksresultaten
 • Recepten en e-recepten
 • Facturerings- en verzekeringsgegevens
Beveiliging en naleving van regelgeving

Beveiliging van medische gegevens geeft gemoedsrust

Met de documentoplossingen van Nuance voor de gezondheidszorg wordt aan bestaande processen een beveiligingslaag toegevoegd. Hierdoor nemen de risico's voor de naleving van de wet- en regelgeving voor documenten af en dalen de kosten. Wanneer medische gegevens werkelijk veilig zijn, biedt dat gemoedsrust bij iedereen in de organisatie en voor iedere patiënt, bij elk contactpunt in de informatiecyclus.

Het belang van beveiligde documentworkflows

92.975

gevallen in de Verenigde Staten van schending van de naleving van de HIPAA, de Amerikaanse wet- en regelgeving voor medische gegevens; dit betreft meer dan 29 miljoen patiënten1

70%

van de bedrijven heeft te maken gehad met een incident van de gegevensschending bij het afdrukken2

$2M

is een zorginstelling gemiddeld in een periode van twee jaar kwijt als gevolg van schending3


1 Health Information Privacy Division, 2014
2 Quocirca Research, 2012
3 Ponemon Institute, 2014

Medische gegevens beheren

Breng alles in stelling om medische gegevens te beveiligen

Alle instellingen in de gezondheidszorg moeten zich houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en beveiliging van medische gegevens. Met de documentoplossingen van Nuance voor de gezondheidszorg beschikt uw organisatie over alle beheerfuncties en fysieke en technische middelen om de naleving van de wet- en regelgeving voor documenten te optimaliseren, aan de voorschriften van de overheid te voldoen en de privacy van medische gegevens in papieren en digitale workflows te waarborgen. Hier leest u hoe dit werkt:

Autorisatie
Gebruikersreferenties op elk apparaat controleren.

Verificatie
Alleen bevoegde medewerkers toegang geven tot specifieke apparaten, programma's en bronnen.

Bestemming van bestanden controleren
Medische gegevens in documenten bewaken en evalueren om informatie te controleren voordat deze op de plek van bestemming aankomt.

Beveiligde uitvoer
Alle documenten van leveranciers van elektronische patiëntendossiers veilig afdrukken, opslaan en converteren.

Codering
Communicatie tussen slimme apparaten (zoals MFP's), servers en bestemmingen coderen om medische gegevens te beveiligen.

Audittrails
Alle activiteiten op slimme apparaten bijhouden zodat u precies weet wie welk document heeft afgedrukt of gescand, en ook wanneer en waar dat is gebeurd.

Filteren op basis van inhoud
Voorkomen dat vertrouwelijke gegevens verloren gaan en dat niet-beveiligde medische gegevens buiten de organisatie terechtkomen door uitgaande communicatie te filteren en documenten te onderscheppen.

Naadloze integratie

Snelle acceptatie om de naleving te stimuleren

Zoals bij alle IT-programma's in de gezondheidszorg geldt ook hier dat gebruiksvriendelijkheid en acceptatie doorslaggevend zijn voor het succes. Met Nuance verbetert de beveiliging en naleving zonder enige onderbreking van de werkzaamheden. Dit komt door intuïtieve, geautomatiseerde workflows op basis van gebruikersrollen. De systemen en platforms waarmee uw teams elke dag werken, worden naadloos in deze workflows geïntegreerd. Bovendien voldoen onze oplossingen voor de gezondheidszorg voor 100% aan de normen voor uitwisseling op basis van HL7 C-CDA.

Afgedrukte documenten met medische gegevens bij elk willekeurig apparaat ophalen met behulp van bestaande HID-kaarten

Rechtstreeks scannen naar en afdrukken vanuit EPD, ECM en andere eindpunten via elk willekeurig apparaat

PDF's en andere bestanden converteren naar Microsoft Office-documenten

Medische gegevens openen en delen op slimme apparaten

Kostenbesparingen

Beheersbare bedrijfsresultaten

Papieren en handmatige workflows vormen een belemmering voor de zorg aan patiënten en brengen risico's voor de naleving met zich mee. Verder hebben deze workflows een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten, en dat gaat verder dan alleen de kosten voor verbruiksartikelen zoals toner en papier. Vertrouw op de oplossingen van Nuance voor documentverwerking en digitale workflows. Hiermee kunt u uw apparaten optimaal inzetten, de efficiëntie verbeteren en de totale eigendomskosten verlagen.

Een verlaging van het afdrukvolume met tot maar liefst 30% en een aanzienlijke afname van het aantal apparaten dat u hoeft te beheren.

Kritieke documenten maken, converteren, bewerken en beveiligen met onze PDF-software.

Handmatige workflows controleren en automatiseren om de risico's voor de naleving van wet- en regelgeving, evenals de mogelijke kosten ervan terug te dringen.

 
Oplossingen in actie

Betere workflows in de hele organisatie

Met de documentoplossingen van Nuance voor de gezondheidszorg kunt u de uitdagingen van handmatige en papieren workflows het hoofd bieden. Overal in de organisatie wordt geprofiteerd van meer beveiliging, meer efficiëntie en meer productiviteit.

Opname en ontslag

Voor iedere patiënt begint het traject in uw instelling met de opname en eindigt het met zijn of haar ontslag, en dat geldt ook voor de vereiste beveiliging van medische gegevens.

Oplossingsprofiel voor opname en ontslag lezen

Plaats van de zorgverlening

Wanneer medische gegevens worden gedeeld op de plaats waar de zorg wordt verleend, leidt dit tot verbetering van de medische besluitvorming, afname van fouten en verbetering van de resultaten.

Oplossingsprofiel voor informatie op de plaats van de zorgverlening lezen

Medische gegevens uitwisselen

Door een beveiligings- en controlelaag aan papieren en digitalen processen toe te voegen wordt naleving van de wet- en regelgeving voor documenten bij elke stap gegarandeerd.

Oplossingsprofiel voor het uitwisselen van medische gegevens lezen

Onze klanten aan het woord

Informatiebronnen

Whitepapers

Securing Information in Patient Admissions and Discharge
Lees hoe Nuance het mogelijk maakt om twee schijnbaar tegenstrijdige doelstellingen te behalen: medische gegevens enerzijds eenvoudiger toegankelijker maken en gemakkelijker delen, en anderzijds beter beveiligen.

Securing Health Information at the Point of Care
Lees hoe Nuance het mogelijk maakt om handmatige, foutgevoelige processen tot het minimum te beperken en de risico's voor de naleving van de wet- en regelgeving voor documenten terug te dringen.

The Secure Exchange of Protected Health Information
Lees hoe Nuance het mogelijk maakt om de uitwisseling van medische gegevens te beveiligen en de uitdaging van de overvloed aan contactpunten in de patiënteninformatiecyclus weg te nemen.

Hulp nodig bij het vinden van de juiste documentoplossingen voor de gezondheidszorg?

Neem vandaag nog contact op met +31 36 54 694 25 om in gesprek te gaan met een expert die alles weet van uw branche.

Laten we samen aan de slag gaan om te voldoen aan de eisen met betrekking tot documentworkflows in de gezondheidszorg.

Contact opnemen
   Nederland & België
Healthcare Solutions

Choose your country.