• Contact opnemen
  • Ondersteuning
  • Webwinkel

De stemmen zijn geteld: burgers hebben behoefte aan naadloze, beveiligde services

Wanneer burgers contact met de overheid opnemen, gaat het meestal om zaken die voor hen van essentieel belang zijn. Daarom is het uitermate belangrijk dat ze snel, eenvoudig en veilig toegang hebben tot informatie en bronnen in alle contactkanalen.

Burgers goed van dienst zijn

Al meer dan twintig jaar levert Nuance intelligente oplossingen voor het klant contactcentrum aan overheidsinstellingen. Of het nu gaat om uitkeringen, openbaar vervoer, contacten met burgers of openbare veiligheid, met de oplossingen van Nuance is uw instelling in staat om service van hoog niveau te verlenen, met een rendement waarmee wordt voldaan aan de normen die voor uw budgetten gelden.

Provinciaal en lokaal

Een samenleving met beter toegankelijke informatie

Mensen richten zich tot de overheid voor informatie over services, met vragen over gebeurtenissen in de buurt of wanneer ze meer willen weten over lokale evenementen waarmee ze te maken krijgen. Die informatie moet dan snel en zonder veel moeite toegankelijk zijn.

Kennis geeft burgers macht

Wij werken samen met provinciale en lokale overheidsinstellingen van uiteenlopende grootte aan oplossingen waarmee we de gemeenschap van dienst zijn, betrokken houden en alle mogelijkheden in handen geven.

Elk jaar ontvangen provinciale en lokale overheidsinstellingen ontelbaar veel vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, belastingen, verkiezingen, lokale evenementen en nog veel meer. Nuance kan u helpen deze vragen snel af te handelen en de burger een geweldige ervaring te bieden, tegen kosten die tegenover de belastingbetaler te verantwoorden zijn.

Met conversationele IVR-oplossingen op basis van natuurlijke-spraaktechnologie kan het aantal telefoontjes naar medewerkers aanzienlijk afnemen. Dit komt omdat er self-serviceopties beschikbaar zijn voor pensioenen, uitkeringen, openbaar vervoer, verkeersinformatie, motorrijtuigenbelasting en kindertoeslag, terwijl gesprekken efficiënt worden gerouteerd naar de juiste diensten in uw klantcontactcentrum.

Met behulp van virtuele assistenten kunnen bezoekers van de website rechtstreeks naar de gewenste informatie en resources navigeren. Een bezoeker krijgt daarmee snel en eenvoudig antwoorden te zien, geen zoekresultaten. Het resultaat? Een eenvoudige self-service op uw website en minder vragen aan uw klantcontactcentrum.

Mensen moeten op de hoogte zijn. Bij een gebeurtenis of een noodsituatie die ingrijpt op het leven van burgers, is het van groot belang dat ze worden geïnformeerd en precies weten wat ze het beste kunnen doen.

Met uitgaande meldingen en waarschuwingen kunt u het publiek informeren via telefoon, sms of e-mail, afhankelijk van ieders persoonlijke voorkeur. Of het nu gaat om noodverordeningen of herinneringen voor de verkiezingen, veiligheid en informatie staat voorop.

Landelijk

Een land met beter toegankelijke informatie

De services die door uw instelling worden verleend, zijn essentieel voor de mensen die ervan afhankelijk zijn. Natuurlijk is de doelstelling van de service het allerbelangrijkst, of het nu gaat om uitkeringen of sociale programma's, maar dat wordt op de voet gevolgd door de informatievoorziening aan het publiek en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Expertise voor oplossingen voor optimale serviceverlening

Burgers zijn consumenten, en zij verwachten services van hoger niveau dan ooit. Door de ervaringen met de klantenservice van particuliere bedrijven ligt de lat hoog. Nuance kan u helpen mensen van dienst te zijn op de manier waaraan zij de voorkeur geven en die zij verdienen.

Mensen moeten op de hoogte zijn. Bij een gebeurtenis of een noodsituatie die ingrijpt op het leven van burgers, is het van groot belang dat ze worden geïnformeerd en precies weten wat ze het beste kunnen doen.

Met de oplossingen van Nuance voor proactieve contacten kunt u het publiek informeren met waarschuwingen en meldingen via telefoon, e-mail of sms, afhankelijk van ieders persoonlijke voorkeur. Vanaf het moment dat de gebeurtenis zich voordoet tot de oplossing ervan zorgt u voor de veiligheid van de burgers en houdt u ze op de hoogte.

Elk jaar ontvangen landelijke overheidsinstellingen ontelbaar veel vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals belastingen, uitkeringen, verkiezingen en nog veel meer. Nuance kan u helpen deze vragen snel af te handelen en de burger een geweldige ervaring te bieden, tegen kosten die naar de belastingbetaler te verantwoorden zijn.

Met behulp van virtuele assistenten kunnen bezoekers van de website rechtstreeks naar de gewenste informatie en resources navigeren. Een bezoeker krijgt daarmee snel en eenvoudig antwoorden te zien, geen zoekresultaten. Het resultaat? Een eenvoudige self-service op uw website en minder vragen aan uw klantcontactcentrum.

Met conversationele IVR-oplossingen op basis van natuurlijke-spraaktechnologie kan het aantal telefoontjes naar medewerkers aanzienlijk afnemen. Dit komt omdat er self-serviceopties beschikbaar zijn voor uitkeringen, overheidsprogramma's, belastingaangiften, paspoortservices en verkiezingen, terwijl gesprekken efficiënt worden gerouteerd naar medewerkers met de juiste expertise.

Wilt u uw klantcontactcentrum beveiligen tegen fraude of de buitendienst meer mogelijkheden geven? Daarbij kan stembiometrie van Nuance een belangrijke rol spelen. Met onze verificatieoplossingen voor het klantcontactcentrum verloopt de identificatie en verificatie van bellers gestroomlijnd en wordt de beveiliging verbeterd omdat u fraudeurs een extra stap voor blijft. En dat terwijl de kosten van de serviceverlening dalen. Deze oplossingen kunnen worden ingezet binnen een IVR-programma, bij een medewerker of in een mobiele app.

De oplossingen van Nuance voor openbare veiligheid maken gebruik van technologie voor stembiometrie om bekende personen te identificeren en zowel realtime als bij de verwerking achteraf waarschuwingen te geven. De oplossingen van Nuance voor bewaking en identificatie helpen buitendienstmedewerkers en onderzoeksteams bij de bewaking van telecommunicatienetwerken, de identificatie van individuen, de beveiliging van belangrijke punten en de identificatie van gevangenen en mensen die voorwaardelijk zijn vrijgelaten. Voor een veilige samenleving.

Onze expertise op het gebied van overheidsinstellingen in actie

Ontdek hoe we overheidsinstellingen hebben geholpen om concrete resultaten neer te zetten.

Informatieblad

Landelijke en lokale overheidsinstellingen: De verwachtingen van de klant overtreffen met behulp van spraak en Inzicht in Natuurlijke Taal
De verwachtingen van de klant overtreffen met behulp van spraak en natuurlijke taalherkenning.

Praktijkvoorbeelden

MTA
Ontdek hoe de spraakgestuurde reisplanner van de Metropolitan Transit Authority in New York bellers een uitzonderlijke goede ervaring biedt.

Australian Bureau of Statistics
Het nationale Bureau voor de Statistiek in Australië plukt de vruchten van een gecombineerde oplossing voor automatische gespreksafhandeling bij een grootschalige wervings- en selectieprocedure.

NYC311
Dankzij een spraakgestuurde IVR-oplossing is NYC311 in staat om klanten een superieure ervaring te bieden tegen lagere kosten, waarbij tijdens drukke dagen en bij rampenbestrijding ruim 20% meer gesprekken kunnen worden afgehandeld.

Government Service Insurance System
Een pensioenprogramma in de Filipijnen waarbij meer dan 1,5 miljoen ambtenaren zijn aangesloten, is een lichtend voorbeeld geworden van verificatie op basis van stembiometrie voor aanvragen voor leningen en het verrichten van betalingen.

Professionele ondersteuning

Een ervaring waarop het publiek kan rekenen

U moet zich bezighouden met complexe maatschappelijke vraagstukken. Richt daarop al uw aandacht en schakel de professionele ondersteuningvan Nuance in voor optimale klantenserviceoplossingen en self-serviceopties voor de activiteiten van uw klantcontactcentrum.

Meer informatie over professionele ondersteuning

Wij begrijpen wat overheidsinstellingen willen. Laten we samenwerken om uw doelstellingen te behalen.

Contact opnemen
   Nederland & België
Overheid

Choose your country.