Navigation Content

Bedrijf

Juridische kennisgevingen

Juridische mededelingen betreffende het bedrijf

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

De materialen op de World Wide Web-servers (de "Site") van Nuance Communications Ireland Limited ("Nuance") worden aangeboden als service aan de klanten en dienen uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren kunnen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze Site te downloaden, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gebruik dan deze Site niet en download geen materialen van deze site.

Niets hierin mag worden beschouwd als het door implicatie, uitsluiting of anderzins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Nuance of derden. Behalve als dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden beschouwd als het verstrekken van licenties of rechten onder Nuance-copyright.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Documenten die door Nuance worden gepubliceerd op de World Wide Web-servers van Nuance worden verstrekt "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF TEGEN INBREUK. Nuance kan onder geen enkele voorwaarde door u of door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het VERTROUWEN op de verstrekte INFORMATIE, winstderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zou kunnen optreden.

Al het mogelijke is gedaan om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. Nuance kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie. Productinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze publicaties. Nuance mag te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of programma's die in deze publicatie beschreven zijn. Vermelding van producten of diensten van andere leveranciers dan Nuance is uitsluitend ter informatie en duidt niet op een steunbetuiging of aanbeveling.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en als materialen die niet uw eigendom zijn ("Communicatie"). Nuance heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Nuance en de vertegenwoordigers van Nuance hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken, voor alle mogelijke commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Nuance beschikt over de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de Site waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums en de inhoud van de Communicatie. Nuance kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacybeleid

Informatie die aan Nuance wordt verzonden via formulieren op de World Wide Web-servers, valt onder de bepalingen van het Privacybeleid van Nuance.

Koppelingen naar websites van derden

Websites waarmee Nuance een koppeling heeft, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Nuance en Nuance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van gekoppelde sites of koppelingen in een gekoppelde site. Nuance behoudt zich te allen tijde het recht voor om een koppeling of koppelingsprogramma te verwijderen. Nuance steunt geen bedrijven of producten waarmee een koppeling bestaat en behoudt zich het recht voor om dit te vermelden op de webpagina's. Als u besluit sites van derden te raadplegen die een koppeling met deze Site hebben, is dit volledig op eigen risico.

Handelsnamen

Alle producten en merknamen zijn handelsnamen of gedeponeerde handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars.

Producten en diensten kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke Nuance-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Softwarepiraterij

Elk exemplaar van Dragon NaturallySpeaking is gelicentieerd voor gebruik door één enkele gebruiker. Als u een origineel exemplaar koopt van Dragon NaturallySpeaking, wordt u een gelicentieerde gebruiker en heeft u het recht gekocht om de software te gebruiken voor een specifieke gebruiker. Kopieën van de software aan vrienden of collega's geven of aan anderen verkopen is illegaal. Het ongeautoriseerd kopiëren van software wordt piraterij genoemd.

Elke kopie van Dragon moet worden geactiveerd vóór gebruik. Dit helpt ons piraterij van onze software te voorkomen en onze klanten te beschermen tegen de risico's van illegale en valse software. Naast potentiële virussen, biedt illegale software niet de ondersteuning, garanties en updates die men wel ontvangt bij originele exemplaren van Dragon NaturallySpeaking. Helaas stopt dit proces niet alle softwarepiraterij. Sommigen blijven valse of illegale kopieën van Dragon verkopen, vooral via webwinkels of online veilingsites.

Aangezien er heel wat legale onlinedetailhandelaars van Dragon bestaan, kan het moeilijk zijn om online piraterij op te sporen. Voor u online koopt, moet u de naam, het volledig adres en telefoonnummer van het bedrijf controleren. Informeer u over het retourbeleid van het bedrijf en de service en garantie-informatie. Vraag onmiddellijk of de software reeds eerder werd gebruikt of geïnstalleerd. Om er zeker van te zijn dat u een origineel exemplaar koopt van Dragon NaturallySpeaking, raden wij u aan om uw producten ofwel rechtstreeks via Nuance te kopen ofwel via één van onze geautoriseerde wederverkopers.

Als u per ongeluk een illegale kopie heeft gekocht van Dragon NaturallySpeaking wordt het niet ondersteund door Nuance omdat we de kwaliteit en de volledige functionaliteit van illegale producten niet kunnen bevestigen. Hoewel Nuance regelmatig de markt controleert op illegale versies van de software om het klantenbestand te beschermen, kan Nuance niet verantwoordelijk worden geacht voor de activiteiten van personen die illegale kopieën maken van de software. U zult de software naar de oorspronkelijke bron moeten terugbrengen.

Kennisgeving betreffende het copyright

Copyright © 2002-2010 Nuance Communications, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Contact

Nuance Communications Ireland Limited
20 Merrion Road, Ballsbridge,
Dublin 4
Ireland
Phone: + 353 1 513 2500
Fax: + 353 1 506 0539
Bestuur: Thomas L. Beaudoin, Caroline Curtis, Robert J. McDonough, Neil M. Weston
Maatschappelijke zetel: 20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Handelsregister: Dublin, No. 503352
BTW: IE 9800871V

   Nederland & België
Juridisch

Choose your country.