Navigation Content

Bedrijf

Privacybeleid

NUANCE COMMUNICATIONS, INC. PRIVACYBELEID
ALGEMENE INFORMATIE

Nuance Communications, Inc. en haar dochterondernemingen ("Nuance") stellen u dit privacybeleid ( "privacybeleid") ter beschikking om u te helpen begrijpen hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken, inclusief persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen naarmate onze producten en diensten worden gebruikt. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt, dus kom en toe even kijken. Dit privacybeleid is van toepassing op www.nuance.com ("Website") en op bepaalde producten en diensten van Nuance, inclusief die voor consumentengebruik ("producten van Nuance"). Dit privacybeleid verklaart de informatiepraktijken van Nuance, inclusief:

  • Hoe Nuance de persoonlijke informatie die u met ons deelt, gebruikt, en wat wij door onze relatie over u te weten komen.
  • Welke persoonlijke gegevens, indien voorhanden, Nuance over u kan delen en de voorwaarden die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen indien deze moeten worden gedeeld.
  • Andere zaken die u moet weten over privacy en Nuance.

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens die alleen of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om iemand gemakkelijk te identificeren, contact mee op te nemen of te vinden.

VERZAMELDE INFORMATIE EN GEBRUIK

Door de website of producten van Nuance te gebruiken, stemt u ermee in dat Nuance uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid dat uitdrukkelijk werd opgenomen in elke toepasselijke website of in de productgebruiksvoorwaarden of gebruiksrechtovereenkomst van Nuance. Verder verklaart u ook aan ons dat u over alle benodigde machtigingen beschikt om deze producten van Nuance te gebruiken en om persoonlijke informatie te verwerken. Nuance verzamelt en gebruikt de informatie die u aan ons verstrekt, inclusief informatie verkregen door uw gebruik van deze website of een product van Nuance. Wij kunnen persoonlijke gegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en locatie) gebruiken of delen wanneer dit voor ons nodig is om een transactie te voltooien of om iets te doen dat u ons gevraagd hebt. Wij kunnen de informatie die wij verzamelen voor onze interne doeleinden ook gebruiken om onze producten en diensten te ontwikkelen, bij te stellen, te verbeteren en voor reclame en marketing in overeenstemming met dit privacybeleid. Door producten en diensten van Nuance te gebruiken, erkent u, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat Nuance de informatie die u ons verschaft, mag verzamelen, verwerken en gebruiken en dat dergelijke informatie uitsluitend zal worden gebruikt door Nuance of derden die handelen onder leiding van Nuance, volgens de vertrouwelijkheidsovereenkomsten om producten en diensten van Nuance te ontwikkelen, af te stemmen en te verbeteren. Nuance zal de gegevens, die aan ons worden verstrekt door uw gebruik van de Nuance-producten, uitsluitend gebruiken voor bovenstaand(e) doel(en). Nuance verzamelt en gebruikt gegevens van u op verschillende manieren:

Gebruik van website of producten van Nuance. Nuance (of verkopers en leveranciers van Nuance) kunnen uw activiteiten, voorkeuren en transactionele gegevens (zoals uw IP-adres en browsertype) bekijken, evenals daarmee verband houdend gebruiksgedrag, afhankelijk van het feit of u onze website of een bepaald product van Nuance gebruikt. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor ieder willekeurig doel tenzij wij anders zeggen, in verband met een bepaalde website of product. Hoewel wij deze gegevens verzamelen of vastleggen, gaan wij u niet identificeren of deze niet-persoonlijke gegevens afstemmen op uw persoonlijke gegevens tenzij of behalve wanneer we ervanuit gaan dat we hierdoor beter zullen kunnen reageren op uw verzoek. Daar waar dergelijke niet-persoonlijke gegevens worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens, zullen we dergelijke gegevens behandelen als persoonlijke gegevens. Voor de duidelijkheid, wanneer we verwijzen naar het gebruik van de website of gebruiksgegevens van Nuance-producten in deze paragraaf, bedoelen we niet de inhoud van uw stemgegevens of tekst en gerelateerde gegevens afgeleid van de inhoud van uw gegevens door gebruik van Nuance-producten. Voor informatie over specifieke producten van Nuance, verwijzen wij u naar de specifieke privacykennisgevingen voor dergelijke producten.

Gebruik van Nuance-producten. Voor sommige producten van Nuance moet u spraakgegevens invoeren om het product te kunnen gebruiken en alle voordelen te benutten. Deze producten van Nuance verzamelen en verwerken de spraakgegevens die u invoert in de producten van Nuance. Nuance of derden die handelen onder leiding van Nuance in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsovereenkomsten gebruiken de spraakgegevens om producten en diensten van Nuance te ontwikkelen, af te stellen en te verbeteren. Nuance zal de inhoud van de spraakgegevens die aan ons worden verstrekt via uw gebruik van de Nuance-producten uitsluitend gebruiken voor bovenstaand doel. "Spraakgegevens" zijn audiobestanden, bijbehorende tekst en transcripties en logboekbestanden die u hieronder heeft verstrekt of die werden gegenereerd in verband met Nuance-producten. Spraakgegevens kunnen persoonlijke informatie bevatten.

E-commerce. Er kan u worden gevraagd om persoonlijke gegevens te delen zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij het uitvoeren van een aankoop, als u contact opneemt met de klantenservice of technische ondersteuning of anderszins contact heeft met Nuance. Wanneer u online shopt of rechtstreeks koopt van Nuance kunnen deze aankooptransacties worden uitgevoerd door verkopers en leveranciers van Nuance. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door verkopers en leveranciers die zijn aangesteld door Nuance namens Nuance kan beperkt worden door dit privacybeleid, contractuele beperkingen en de toepasselijke wetgeving. Nuance kan, via haar verkopers of leveranciers, de aanvaarding van bestellingen beperken tot bepaalde rechtsgebieden en zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. U kunt ook producten van Nuance kopen, contact opnemen met de klantenservice of technische ondersteuning via distributeuren of dienstverleners van Nuance. In dat geval kan de verzameling van uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door de distributeur of dienstverlener of een derde partner plaatsvinden op hun website, waar het privacybeleid wordt vermeld voor de verzameling van dergelijke informatie.

Productregistratie & technische ondersteuning. Nuance kan haar klanten producten online of op vergelijkbare wijze laten registreren. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt voor dergelijke doeleinden, kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van het verzoek, de dienst of de overeenkomst waarvoor de informatie is verzonden. Met uw toestemming kunnen wij ook de informatie die u heeft ingevoerd op online registratieformulieren gebruiken om u regelmatig op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen aan de website of toepassing (zoals een wijziging in dit privacybeleid of een inbreuk op de beveiliging), nieuwe producten en diensten van Nuance, en speciale aanbiedingen en promoties die interessant voor u kunnen zijn. Wanneer u zich registreert, kunnen wij u vragen om, onder andere, uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, soort aangekocht product of andere informatie voor de identificatie van het product, op te geven.

Als u uw Nuance-product niet registreert, zal dit geen afbreuk doen op de rechten die u heeft onder de geldende productgarantie.

Online promoties, wedstrijden en sweepstakes. Er kan u worden gevraagd om een e-mailadres of schermnaam of andere persoonlijke gegevens te verstrekken om in aanmerking te komen voor een bepaalde promotie, waaronder sweepstakes en wedstrijden, zodat wij u op de hoogte kunnen houden als u een prijs heeft gewonnen. De specifieke regels en voorschriften met betrekking tot de promotie, wedstrijd of sweepstakes in kwestie kunnen verschillen en uw deelname vormt uw instemming deze regels en regelgeving na te leven. Bepaalde promoties, wedstrijden of sweepstakes kunnen worden uitgevoerd door een dienstverlener of verkoper van Nuance of kunnen worden geïntegreerd met een van onze partners. In dit geval kan de verzameling van uw persoonlijke gegevens rechtstreeks gebeuren door de dienstverlener of verkoper of een derde partner op hun website. De promotie zal het privacybeleid weergeven dat de verzameling van dergelijke informatie bepaalt indien het afwijkt van dit privacybeleid.

Kinderen. De website van Nuance en de consumentenproducten van Nuance zijn niet bedoeld voor kinderen. Als u onder de 18 jaar bent of anderszins toestemming moet hebben van uw ouder of voogd om informatie te delen met Nuance, dient u geen informatie over uzelf naar ons te verzenden. Zoals vereist door de wet zullen wij, indien een persoon jonger is dan 13 jaar en informatie verzendt via een website of een product van Nuance en we te weten komen dat de persoon die deze informatie verzendt een kind is, proberen deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

WANNEER NUANCE VERZAMELDE INFORMATIE MAG DELEN

Zoals vermeld in het begin van dit privacybeleid mag Nuance persoonlijke gegevens delen binnen Nuance om aan haar verplichtingen te voldoen en haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In aanvulling op wat uitdrukkelijk is vermeld in dit privacybeleid kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook delen met derden in de volgende situaties:

Aangesloten personen, verkopers en leveranciers van Nuance. Nuance werkt met verschillende gelieerde derden, verkopers, distributeuren en leveranciers. Voor zover vereist voor deze groepen om hun producten en diensten aan ons aan te bieden en producten en diensten ter beschikking te stellen die u heeft aangevraagd, kunnen deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens of deze verwerken. Het is soms ook mogelijk dat Nuance onze geautoriseerde dienstverleners toegang verleent tot geaggregeerde statistieken over onze klanten, omzet, verkeerspatronen en informatie die verband houdt met de website of toepassing. Deze overdrachten van geaggregeerde statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

Werving en sollicitaties. Inwoners van de VS kunnen persoonlijke informatie aan ons verstrekken via onze website. Persoonlijke gegevens, zoals die op een cv, kunnen worden verzonden in verband met een sollicitatie of vraag. Wij kunnen deze informatie gebruiken binnen Nuance (wereldwijd) voor de beoordeling van een dienstverband of uw vraag. Wij kunnen deze informatie opslaan voor toekomstige consideratie.

Diensten inschakelen. Nuance biedt verschillende diensten en functies aan op haar websites ("Diensten van Nuance"). Persoonlijke gegevens die zijn verzameld via een website kunnen worden gebruikt en/of openbaar worden gemaakt aan derden om ons in staat te stellen om Nuance-diensten aan te bieden. Zo kunt u via de website van Nuance bijvoorbeeld verbinding maken met een website of toepassing van een derde partij. Om te zorgen voor deze verbinding kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en/of doorgeven aan derden.

Openbare ruimtes. Alle informatie die openbaar wordt gemaakt op openbare ruimtes van een website van Nuance of voor zover mogelijk in een product van Nuance of op een andere website (Facebook, YouTube, Twitter, enz.) zal openbare informatie worden. Wij kunnen het gebruik van informatie die openbaar is gemaakt op publieke forums, zoals forums, prikborden, blogs, chatrooms en netwerkfuncties van toepassingen van mobiele apparaten, niet beheersen. U moet voorzichtig omspringen met het vrijgeven van informatie op deze openbare ruimtes en voorzichtig te werk gaan bij het vrijgeven van persoonlijke informatie. Inhoud die werd geplaatst op openbare ruimtes van de website van Nuance of producten van Nuance zoals advies en meningen, vertegenwoordigt de standpunten van en is de verantwoordelijkheid van diegenen die de inhoud plaatsen. Nuance gaat niet noodzakelijkerwijs akkoord met, ondersteunt of controleert de geplaatste inhoud.

Fusies, overnames en insolventie. Indien Nuance ooit failliet zou gaan of zou fuseren met een ander bedrijf, of indien Nuance zou overgaan tot de aankoop, verkoop of reorganisatie van al haar werkzaamheden of een deel ervan, is het mogelijk dat Nuance persoonlijke gegevens en spraakgegevens moet vrijgeven aan potentiële kopers in verband met één van deze transacties.

Zoals vereist door de wet en andere buitengewone informatieverschaffing. Het kan zijn dat Nuance uw persoonlijke gegevens en spraakgegevens moet doorgeven wanneer het: (i) denkt dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke processen (zoals een bevelschrift, dagvaarding, bevel tot huiszoeking, enz.) of andere wettelijke eisen van een overheidsinstantie, (ii) onze aansprakelijkheid in een werkelijke of potentiële rechtszaak zou beperken, (iii) anderszins nodig is om onze rechten of eigendom te beschermen, of (iv) nodig is om de wettelijke rechten of eigendom van anderen te beschermen.

BEVEILIGING

Als Nuance een inbreuk op een beveiligingssysteem vaststelt, kunnen u hier elektronisch over informeren, zodat u gepaste beschermmaatregelen kunt nemen. Door gebruik van deze website of een product van Nuance of door persoonlijke informatie aan ons te geven, gaat u ermee akkoord dat wij elektronisch contact met u kunnen opnemen met betrekking tot beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties i.v.m. uw gebruik van deze website of een product van Nuance. Nuance kan een bericht op deze website plaatsen wanneer er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet. In dit geval zult u een webbrowser of een mobiel apparaat nodig hebben om de website of de applicatie van Nuance te bekijken. Nuance kan in deze gevallen u ook e-mailen op het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt of contact met u opnemen via andere middelen, indien mogelijk. Afhankelijk van waar u woont, kunt u een wettelijk recht hebben om schriftelijk bericht te ontvangen van een inbreuk op de beveiliging.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN GEÏNTEGREERDE WEBSITES

Deze website of dit product van Nuance kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Wees u er echter van bewust dat Nuance niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de privacypraktijken van deze andere websites en deze ook niet kan controleren. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze andere websites door te nemen, aangezien dit kan verschillen van ons privacybeleid. Deze website of dit product van Nuance kan ook koppelingen bevatten naar geïntegreerde websites die het logo en de handelsmerken van Nuance kunnen bevatten maar die worden onderhouden door derden. Dergelijke websites kunnen worden herkend omdat zij geen "Nuance.com" URL weergeven. Lees het privacybeleid van de geïntegreerde website aandachtig voor de toepasselijke privacypraktijken met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verzameld via die website, aangezien het kan verschillen van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die werd verzameld door Nuance op haar website of via producten van Nuance.

SPECIALE KENNISGEVING AAN INTERNATIONALE BEZOEKERS EN KLANTEN

Aangezien Nuance wereldwijd werkzaam is, kunnen we uw persoonlijke gegevens en spraakgegevens overdragen binnen onze wereldwijde activiteiten om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover u. Dit gebeurt echter steeds onderhevig aan de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Privacywetten verschillen wereldwijd. Om niet-Engelstalige bezoekers te helpen ons privacybeleid te begrijpen, kunnen we speciale meertalige informatie bieden in ons privacybeleid die van toepassing kan zijn voor deze bezoekers. Instanties van Nuance buiten de VS beschikken wellicht over een aanvullend privacybeleid dat van toepassing kan zijn in die landen.

Als u op bezoek bent uit de Europese Unie of een andere regio met een wetgeving inzake de verzameling en het gebruik van gegevens die afwijkt van de Amerikaanse wetgeving, inclusief diegene met privacywetten die strenger zijn dan de Amerikaanse wetgeving, houd er dan rekening mee dat u uw persoonlijke gegevens overdraagt naar Nuance in de VS. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht en verwerking.

MARKETINGCOMMUNICATIE

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt aan Nuance, kunnen wij contact met u opnemen op basis van de gegevens die u ons heeft verstrekt, om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die u kan interesseren.

HANDHAVING EN MEER INFORMATIE

Website van het Amerikaanse ministerie van handel : http://export.gov/safeharbor/. Wanneer Nuance formele schriftelijke klachten ontvangt, is het beleid van Naunce om contact op te nemen met de aanklager i.v.m. zijn of haar problemen. Wij zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen Nuance en een individu.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID DOOR NUANCE

Indien we in de toekomst ons privacybeleid aanpassen, zullen we het nieuwe privacybeleid op deze website of applicatie plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. Uw voortdurende gebruik van deze website of dit product van Nuance na een wijziging in het privacybeleid betekent dat u het nieuwe privacybeleid goedkeurt in de ruimste zin toegestaan door de wet. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken.

CONTACT OPNEMEN MET NUANCE

Als u vragen, commentaar of bezorgdheden hebt over dit privacybeleid, e-mail ons dan op privacy@nuance.com of schrijf ons op:

Nuance Communications
One Wayside Road
Burlington, MA, 01748
VS
T.a.v.:  Juridische afdeling - Privacy

Bijgewerkt: juli 2011

   Nederland & België
Privacybeleid

Choose your country.