Navigation Content

Bedrijf

Ondernemingsgovernance

Charter voor de benoemingscommissie van Nuance Communications, Inc.

Doelstelling

De doelstelling van de benoemingscommissie van Nuance Communications, Inc. (het "Bedrijf") is ervoor zorgen dat de raad van bestuur (de "Raad") correct wordt opgericht om te voldoen aan de fiduciaire verplichtingen aan de aandeelhouders en het Bedrijf. Ter verwezenlijking van deze doelstelling zal de benoemingscommissie: (1) de Raad bijstaan bij het bepalen van potentiële kandidaten voor het directeurschap, en de Raad de kandidaten voor het directeurschap aanbevelen voor de volgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders; en (2) de Raad de directeuren aanbevelen die lid zullen zijn van elke Raadscommissie.

Lidmaatschap van commissies en organisatie

 • De benoemingscommissie zal uit niet minder dan twee (2) leden bestaan.
 • De leden van de benoemingscommissie zullen voldoen aan de onafhankelijkheidseisen van de NASDAQ Stock Market, tenzij anders toegestaan volgens de regels van de NASDAQ Stock Market.
 • De leden van de benoemingscommissie zullen worden benoemd en vervangen door de Raad.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheid van de commissie

 • De huidige samenstelling en organisatie van de Raad en de commissies evalueren, de toekomstige eisen bepalen en aanbevelingen doen aan de Raad met betrekking tot de benoeming van de directeuren voor de commissies van de Raad, en de keuze van de voorzitters van de commissies van de Raad aanbevelen.
 • Op jaarbasis de gewenste kwalificaties, expertise en kenmerken vaststellen voor de potentiële directeuren en op zoek gaan naar kandidaten voor het directeurschap die aan deze kenmerken voldoen.
 • Genomineerden voor de verkiezingen van de Raad evalueren, voorstellen en goedkeuren en genomineerden voor de verkiezing van de Raad aanbevelen en evalueren. Tijdens deze taken zal alleen de benoemingscommissie de bevoegheid hebben om een consultancybureau in dienst te nemen en te ontslaan voor het zoeken van kandidaten voor het directeurschap.
 • Bevoegdheden creëren en overdragen aan subcommissies, indien nodig.
 • Periodieke verslagen opstellen voor de Raad.
 • Deze Charter jaarlijks herzien en evalueren, en aanbevelingen doen aan de Raad betreffende eventuele voorgestelde wijzigingen.
 • Jaarlijks de eigen prestaties herzien ten opzichte van de verantwoordelijkheden die worden beschreven in deze Charter en zoals anderszins bepaald door de Raad.
 • Tijdens de implementatie van de verantwoordelijkheden zal alleen de benoemingscommissie de bevoegdheid hebben om advies, rapporten of opinies in te winnen van interne of externe consulenten en deskundige adviseurs.

Vergaderingen en notulen

 • De leden van de benoemingscommissie zullen ten minste twee keer per jaar samenkomen, zoals vereist, als antwoord op de behoeften van de Raad en voor zover nodig om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen.
 • De benoemingscommissie zal schriftelijke notulen bijhouden van de vergaderingen. De notulen zullen worden ingediend samen met de notulen van de vergaderingen van de Raad.
   
   Nederland & België
Benoemingscommissie

Choose your country.