Navigation Content

Bedrijf

Ondernemingsgovernance

Charter voor de bezoldigingscommissie van Nuance Communications. Inc.

Het doel van de bezoldigingscommissie van de raad van bestuur (de"Raad") van Nuance Communications, Inc. (het Bedrijf) is de raad te ontslaan van de verplichtingen met betrekking tot de directievergoedingen van het Bedrijf. De commissie is algemeen verantwoordelijk voor de goedkeuring en de evaluatie van de directievergoedingsplannen, het beleid en de programma's van het Bedrijf.

De bezoldigingscommissie is ook verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks rapport inzake directievergoedingen voor opname in de prospectus van het Bedrijf.

1. Lidmaatschap van de commissie en organisatie

De bezoldigingscommissie zal worden benoemd door en zal handelen naar het oordeel van de Raad. De bezoldigingscommissie zal uit niet minder dan [drie(3)] leden bestaan. De leden van de bezoldigingscommissie zullen (i) voldoen aan de onafhankelijkheidseisen van de Nasdaq Stock Market, (ii) de niet-werknemer directeurdefinitie van Regel 16b-3 afgekondigd onder sectie 16 van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en (ii) de externe directeurdefinitie van sectie 162(m) van de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd.

De leden van de bezoldigingscommissie zullen worden benoemd door de Raad op aaanbeveling van de benoemings- en governance-commissie. De leden van de bezoldigingscommissie zullen handelen naar het oordeel van de Raad.

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheid van een commissie

 • De bezoldigingscommissie staat in voor de jaarlijkse evaluatie en goedkeuring van (a) het jaarlijkse basissalaris, (b) de jaarlijkse prestatiepremie, met inbegrip van de specifieke doelstellingen en bedrag, (c) vermogensvergoeding, (d)tewerkstellingsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot vertrekpremie en verandering in controleovereenkomsten/bepalingen en (e) andere voordelen, vergoeding of regelingen voor de algemeen directeur en de directeuren van het Bedrijf.
 • De bezoldigingscommissie kan aanbevelingen maken aan de Raad ter bevordering van de vergoedingsplannen.
 • De bezoldigingscommissie kan bevoegheden creëren en overdragen aan subcommissies, indien nodig.
 • De bezoldigingscommissie verstrekt periodieke verslagen aan de Raad.
 • De bezoldigingscommissie evalueert en herziet jaarlijks de adequaatheid van deze Charter en doet aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot voorgestelde wijzigingen die moeten worden goedgekeurd door de Raad.
 • De bezoldigingscommissie evalueert jaarlijks de eigen prestaties.
 • De bezoldigingscommissie zal als enige de bevoegdheid hebben om vergoedingsconsultanten in dienst te houden en te ontslaan. Het Bedrijf doet op hen een beroep bij de evaluatie van de directievergoeding en zal als enige de bevoegdheid hebben om de vergoeding van de consultant en andere retentievoorwaarden goed te keuren. De bezoldigingscommissie zal ook de bevoegdheid hebben om advies en bijstand in te winnen van interne of externe juridische, boekhoudkundige of andere adviseurs.

3. Vergaderingen en notulen

 • De leden van de bezoldigingscommissie zullen ten minste eenmaal per jaar samenkomen en zullen verder ook samenkomen, zoals vereist, als antwoord op de behoeften van de raad van bestuur en, voor zover nodig, om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen.
 • De bezoldigingscommissie zal schriftelijke notulen bijhouden van de vergaderingen. De notulen worden ingediend samen met de notulen van de vergaderingen van de Raad.
   
   Nederland & België
Beloningscommissie

Choose your country.